BIP

Komunikat z 1 października 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2019 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 96,3 mln zł;
  • remontowej - 19,2 mln zł;
  • kompensacyjnej - 33,0 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2019 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 180,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez:Tomasz Makowski01.10.2019
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch01.10.2019
Wprowadzone przez:Karolina Świstak01.10.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 01.10.2019