A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Komunikat z 1 lipca 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 113,7 mln zł;
  • remontowej - 29,3 mln zł;
  • kompensacyjnej - 37,1 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2019 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 180,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie porozumień, zawieranych przez ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą.

Wytworzone przez: Artur Kos 01/07/19
Zatwierdzone przez: Przemysław Osuch 01/07/19
Wprowadzone przez: Sylwia Małecka 01/07/19