BIP

Komunikat z 1 lipca 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej - 91,7 mln zł;
  • remontowej - 24,1 mln zł;
  • kompensacyjnej - 31,3 mln zł.
Wytworzone przez:Tomasz Makowski01.07.2016
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk01.07.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz01.07.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020