BIP

Komunikat z 05.07.2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 czerwca 2021 roku stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 608.654.811,02.

Wytworzone przez:Marcin Janusz05.07.2021
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk05.07.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska05.07.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 05.07.2021
Zmiana dnia: 05.07.2021