BIP

Komunikat z 04.10.2021 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2021 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 42,0 mln zł;
  • remontowej – 9,0 mln zł;
  • kompensacyjnej – 18,0 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 30 września 2021 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 172,2 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Programu STOP SMOG obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wytworzone przez:Tomasz Makowski04.10.2021
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch04.10.2021
Wprowadzone przez:Anna Lipska04.10.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 04.10.2021
Zmiana dnia: 04.10.2021