BIP

Komunikat z 04.04.2022 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2022 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 116,1 mln zł;
  • remontowej – 46,7 mln zł;
  • kompensacyjnej – 24,1 mln zł.

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 marca 2022 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 156,0 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Programu STOP SMOG obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wytworzone przez:Bogumiła Poncyleusz04.04.2022
Zatwierdzone przez:Magdalena Czerska04.04.2022
Wprowadzone przez:Radosław Guzak04.04.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 04.04.2022
Zmiana dnia: 04.04.2022