BIP

Komunikat z 04.01.2022 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadał następujące środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach limitów dla poszczególnych premii:

  • termomodernizacyjnej – 132,0 mln zł;
  • remontowej – 53,5 mln zł;
  • kompensacyjnej – 27,2 mln zł.

 

Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na dzień 31 grudnia 2021 roku na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów posiadał środki w wysokości 163,5 mln zł przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Programu STOP SMOG obsługiwanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wytworzone przez:Bogumiła Poncyleusz04.01.2022
Zatwierdzone przez:Magdalena Czerska04.01.2022
Wprowadzone przez:Anna Lipska04.01.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 04.01.2022