A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iz wnioski wyszczególnione w pliku do pobrania spełniaja wymagania, o których mowa:

  1. w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkan chronionych i lokali wchodzacych w skład zasobu mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiacych lokali socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 31 pazdziernika 2013 r. poz. 1277 z pózn. zm.) i kwalifikuja sie do udzielenia finansowego wsparcia ze srodków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie bedzie przysługiwac po podpisaniu umowy. Bank przedstawi pisemnie wykaz dokumentów i okresli warunki, na jakich, zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z pózn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r., umowa o udzielenie finansowego wsparcia moze byc zawarta.
  2. § 4 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 pazdziernika 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 183, poz. 1432) i kwalifikuja sie do udzielenia finansowego wsparcia ze srodków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie bedzie przysługiwac po podpisaniu umowy. Bank przedstawi pisemnie wykaz dokumentów i okresli warunki, na jakich, zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 251, poz. 1844, z pózn. zm.) i rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 pazdziernika 2009 r., umowa o udzielenie finansowego wsparcia moze byc zawarta.

 

 

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez: Anita Łygan 30/06/14
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 30/06/14
Wprowadzone przez: Monika Strzelczak 30/06/14
Historia zmian
Zmiana dnia: 2014-06-30
Zmiana dnia: 2018-03-27