BIP

Komunikat nr 1/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, iż wnioski wyszczególnione poniżej spełniają wymagania, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 210) i kwalifikują się do udzielenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy. Bank przedstawi pisemnie wykaz dokumentów i określi warunki, na jakich, zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1844, z pózn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r., umowa o udzielenie finansowego wsparcia może być zawarta.

Wykaz wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych - pobierz.

 

Pliki do pobrania
Wytworzone przez:Paweł Karpinski29.06.2015
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs29.06.2015
Wprowadzone przez:Monika Strzelczak29.06.2015

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.03.2018
Zmiana dnia: 29.06.2015