BIP

Komunikat BGK numer 4/2021 z dnia 31.12.2021 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale  I/2022, obliczana zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,54 proc.

Wytworzone przez:Aneta Melson31.12.2021
Zatwierdzone przez:Katarzyna Fortuna31.12.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska31.12.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.12.2021
Zmiana dnia: 31.12.2021
Zmiana dnia: 31.12.2021