BIP

Komunikat BGK numer 4/2020 z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia
5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale  I/2021, obliczana zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi:  0,22%.

Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). Dokument nie wymaga stempla ani podpisu.

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska31.12.2020
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.12.2020
Wprowadzone przez:Anna Lipska31.12.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.03.2021
Zmiana dnia: 31.12.2020