BIP

Komunikat BGK numer 4/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I/2020, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,71%.

Wytworzone przez:Anita Murawska31.12.2019
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.12.2019
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska31.12.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020