BIP

Komunikat BGK numer 4/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I/2019, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,72%. 

Wytworzone przez:Anita Murawska31.12.2018
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.12.2018
Wprowadzone przez:Karolina Świstak31.12.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020