BIP

Komunikat BGK numer 4/2016 z dnia 30 grudnia 2016

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I/2017, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,73%.

Wytworzone przez:Izabela Grab30.12.2016
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs30.12.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz30.12.2016
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020