BIP

Komunikat BGK numer 4/2010 z dnia 31.12.2010 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I / 2011 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 3,87 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab31.12.2010
Zatwierdzone przez:Izabela Grab31.12.2010
Wprowadzone przez:Anna Czyż31.12.2010

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 03.03.2011
Zmiana dnia: 04.01.2011