BIP

Komunikat BGK numer 3/2020 z dnia 30.09.2020 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia
5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2020, obliczana zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 0,24%.

„Dokument elektroniczny sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.). Dokument nie wymaga stempla ani podpisu.”

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska30.09.2020
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński30.09.2020
Wprowadzone przez:Agnieszka Horaczy-Modrzejewska30.09.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.03.2021
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 05.10.2020