BIP

Komunikat BGK numer 3/2019 z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2019, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,72%.

Wytworzone przez:Anita Murawska30.09.2019
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch30.09.2019
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka30.09.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020