BIP

Komunikat BGK numer 3/2017 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2017, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,73%.

Wytworzone przez:Justyna Majewska29.09.2017
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch29.09.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska29.09.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020