BIP

Komunikat BGK numer 3/2011 z dnia 30.09.2011 r.

 

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2011, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy
z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 4,72 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab30.09.2011
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs30.09.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż30.09.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.09.2011