BIP

Komunikat BGK numer 3/2003 z dnia 30.09.2003 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowań kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2003 r., obliczonej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 5,20 %.


Bogdan Zdunek
Zastępca Dyrektora Departamentu
Funduszy Mieszkaniowych
Bank Gospodarstwa Krajowego

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010