BIP

Komunikat BGK numer 2/2021 z dnia 30.06.2021 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale  III/2021, obliczana zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 0,21 %.

Wytworzone przez:Aneta Spilaszek30.06.2021
Zatwierdzone przez:Pawła Karpińskiego30.06.2021
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda30.06.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 06.07.2021
Zmiana dnia: 06.07.2021
Zmiana dnia: 30.06.2021
Zmiana dnia: 30.06.2021
Zmiana dnia: 30.06.2021