A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat BGK numer 2/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej
w kwartale III / 2011 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy
w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń
z tytułu dopłat wynosi: 4,43 %.

Wytworzone przez: Izabela Grab 30/06/11
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 30/06/11
Wprowadzone przez: Anna Czyż 30/06/11
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-06-30