BIP

Komunikat BGK numer 2 z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale III/2018, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,70%.

 

 

Wytworzone przez:Aneta Spilaszek29.06.2018
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński29.06.2018
Wprowadzone przez:Elżbieta Troszczyńska29.06.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 29.06.2018
Zmiana dnia: 29.06.2018
Zmiana dnia: 29.06.2018
Zmiana dnia: 29.06.2018
Zmiana dnia: 29.06.2018