BIP

Komunikat BGK numer 2/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale III/2020, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 0,59%

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska30.06.2020
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch30.06.2020
Wprowadzone przez:Sylwia Małecka30.06.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020