BIP

Komunikat BGK numer 2/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale III/2017, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,73%.

Wytworzone przez:Justyna Majewska30.06.2017
Zatwierdzone przez:Danuta Bruzik30.06.2017
Wprowadzone przez:Iwona Księżopolska30.06.2017

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.06.2017