BIP

Komunikat BGK numer 2/2016 z dnia 30 czerwca 2016

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale III/2016, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,68%.

Wytworzone przez:Anita Sabała30.06.2016
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk30.06.2016
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz30.06.2016

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020