BIP

Komunikat BGK numer 2/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej
w kwartale III / 2011 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy
w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń
z tytułu dopłat wynosi: 4,43 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab30.06.2011
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk30.06.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż30.06.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.06.2011