BIP

Komunikat BGK numer 1/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II/2022, obliczana zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 3,50 proc.

Wytworzone przez:Anita Murawska31.03.2022
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.03.2022
Wprowadzone przez:Radosław Guzak31.03.2022

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022
Zmiana dnia: 31.03.2022