A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat BGK numer 1/2011 z dnia 31.03.2011 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II / 2011 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 4,10%.

Wytworzone przez: Izabela Grab 31/03/11
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 31/03/11
Wprowadzone przez: Anna Czyż 31/03/11
Historia zmian
Zmiana dnia: 2011-03-31
Zmiana dnia: 2011-03-31
Zmiana dnia: 2011-03-31