A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat BGK numer 1/2010 z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II / 2010 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 4,18 %.

Historia zmian
Zmiana dnia: 2010-12-17