BIP

Komunikat BGK numer 1/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II/2020, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,62%

Wytworzone przez:Magdalena Żurawińska31.03.2020
Zatwierdzone przez:Paweł Karpiński31.03.2020
Wprowadzone przez:Kinga Zembrzuska31.03.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 31.03.2020