BIP

Komunikat BGK numer 1/2018 z 30.03.2018 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II/2018, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 1,72%.

Wytworzone przez:Aneta Spilaszek30.03.2018
Zatwierdzone przez:Przemysław Osuch30.03.2018
Wprowadzone przez:Marta Żywolewska30.03.2018

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 30.03.2018