BIP

Komunikat BGK numer 1/2011 z dnia 31.03.2011 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II / 2011 r., obliczanej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 4,10%.

Wytworzone przez:Izabela Grab31.03.2011
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk31.03.2011
Wprowadzone przez:Anna Czyż31.03.2011

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 31.03.2011