BIP

Komunikat BGK numer 1/2008 z dnia 31.03.2008 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowań kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny stanowiąca podstawę ustalenia stopy referencyjnej w kwartale II/2008 r., obliczonej zgodnie z § 6 ustęp 4 Umowy w sprawie udzielania kredytów o stałej stopie procentowej i rozliczeń z tytułu dopłat wynosi: 5,80 %.

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 17.12.2010