BIP

Komunikat BGK nr 5/2020 z 14 grudnia 2020 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych  dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 11 gudnia 2020 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 7 599 702,81 zł;
  • pozostała kwota z limitu 2020 roku wyniosła 294 423 419,52 zł.
Wytworzone przez:Elżbieta Dynarska15.12.2020
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska15.12.2020
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół15.12.2020