BIP

Komunikat BGK nr 4/2021 z 15 maja 2021 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, z późn. zm.).
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 11 maja 2021 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 12 385 717,99 zł;
  • pozostała do wykorzystania kwota na dopłaty z maksymalnego limitu wydatków, o którym o mowa w art. 102 ust. 1 ustawy we wprowadzeniu do wyliczenia, wyniosła 551 324 205,89 zł.
Wytworzone przez:Lidia Sroka14.05.2021
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska14.05.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska14.05.2021