BIP

Komunikat BGK nr 4/2020 z 12 listopada 2020 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych  dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

 

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 31 października 2020 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 5 702 378,13 zł;
  • pozostała kwota do wykorzystania w 2020 r. wyniosła 294 115 544,34 zł.
Wytworzone przez:Elżbieta Dynarska13.11.2020
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda13.11.2020