BIP

Komunikat BGK nr 4/2012 z dnia 31.12.2012 r.

w sprawie ustalenia stopy WIBOR trzymiesięczny dla potrzeb realizacji Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale I/2013, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 4,58 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab31.12.2012
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs31.12.2012
Wprowadzone przez:Anna Czyż31.12.2012

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 29.03.2013
Zmiana dnia: 31.12.2012