BIP

Komunikat BGK nr 3/2021 z 30 września 2021 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.
Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w IV kwartale 2021 r. wynosi: 0,06 proc.

Wytworzone przez:Lidia Sroka30.09.2021
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk30.09.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska30.09.2021
Historia zmian
Zmiana dnia: 30.09.2021