BIP

Komunikat BGK nr 3/2021 z 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086, z późn. zm.).


Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 12 kwietnia 2021 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 11 262 388,05 zł;
  • pozostała do wykorzystania kwota na dopłaty z maksymalnego limitu wydatków, o którym o mowa w art. 102 ust. 1 ustawy we wprowadzeniu do wyliczenia wyniosła 552 443 826,75 zł.
Wytworzone przez:Lidia Sroka15.04.2021
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska15.04.2021
Wprowadzone przez:Aleksandra Chuda15.04.2021