A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat BGK nr 3/2016 z 30 grudnia 2016 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w I kwartale 2017 r. wynosi: 0,43%.

Wytworzone przez: Elżbieta Dynarska 30/12/16
Zatwierdzone przez: Danuta Bruzik 30/12/16
Wprowadzone przez: Monika Pirogowicz 30/12/16
Historia zmian
Zmiana dnia: 2016-12-30