BIP

Komunikat BGK nr 3/2020 z 14 października 2020 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych  dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 30 września 2020 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 4 407 808,66 zł;
  • pozostała kwota do wykorzystania w 2020 r. wyniosła 294 276 667,05 zł.

 

Wytworzone przez:Elżbieta Dynarska14.10.2020
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska14.10.2020
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół14.10.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 14.10.2020