BIP

Komunikat BGK nr 3/2012 z dnia 28.09.2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że przeciętna stopa WIBOR trzymiesięczny, stanowiąca podstawę dla ustalenia stopy referencyjnej w kwartale IV/2012, obliczana zgodnie z art. 2 punkt 4 Ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej wynosi: 5,06 %.

Wytworzone przez:Izabela Grab28.09.2012
Zatwierdzone przez:Bogusław Białowąs28.09.2012
Wprowadzone przez:Anna Czyż28.09.2012

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 28.09.2012