A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Komunikat BGK nr 2/2019 z 29 marca 2019 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w II kwartale 2019 r. wynosi: 0,43%.

Wytworzone przez: Lidia Sroka 29/03/19
Zatwierdzone przez: Andrzej Stelmaszczyk 29/03/19
Wprowadzone przez: Karolina Świstak 01/04/19