BIP

Komunikat BGK nr 2/2020 z 30 czerwca 2020 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w III kwartale 2020 r. wynosi: 0,06%.

Wytworzone przez:Lidia Sroka30.06.2020
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk30.06.2020
Wprowadzone przez:Anna Wojciechowska30.06.2020
Historia zmian
Zmiana dnia: 27.10.2020