BIP

Komunikat BGK nr 2/2020 z 15 września 2020 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 31 sierpnia 2020 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 2 003 193,34 zł;
  • pozostała kwota do wykorzystania w 2020 r. wyniosła 294 908 740,45 zł.
Wytworzone przez:Elżbieta Dynarska16.09.2020
Zatwierdzone przez:Elżbieta Stelmach16.09.2020
Wprowadzone przez:Sokół Andżelika16.09.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020