BIP

Komunikat BGK nr 2/2019 z 29 marca 2019 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w II kwartale 2019 r. wynosi: 0,43%.

Wytworzone przez:Lidia Sroka29.03.2019
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk29.03.2019
Wprowadzone przez:Karolina Świstak01.04.2019

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020