BIP

Komunikat BGK nr 1/2021 z 31 marca 2021 r.

w sprawie stawki oprocentowania pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 ustalanej na okres 3 miesięcy w wysokości ¼ średniej arytmetycznej stawki WIBOR 3M z notowań z ostatnich 3 dni roboczych ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego i mającej zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego kolejnego kwartału kalendarzowego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2016 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie transz pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 w II kwartale 2021 r. wynosi: 0,05%.

 

Wytworzone przez:Lidia Sroka31.03.2021
Zatwierdzone przez:Andrzej Stelmaszczyk31.03.2021
Wprowadzone przez:Andżelika Sokół31.03.2021

Historia zmian

Zmiana dnia: 31.03.2021