BIP

Komunikat BGK nr 1/2021 z 15 lutego 2021 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 11 lutego 2021 r.:

  •  wartość udzielonych dopłat wyniosła 10 229 106,56 zł;
  •  pozostała do wykorzystania kwota na dopłaty z maksymalnego limitu wydatków, o którym o mowa w art. 102 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyniosła 553 469 623,60 zł.
Wytworzone przez:Lidia Sroka15.02.2021
Zatwierdzone przez:Elwira Mroczkowska15.02.2021
Wprowadzone przez:Magdalena Stępczyńska15.02.2021