BIP

Komunikat BGK nr 1/2020 z 17 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o wysokości udzielonych dopłat oraz pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty udzielonych na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).


 Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że na 31 lipca 2020 r.:

  • wartość udzielonych dopłat wyniosła 0,00 zł;
  • pozostała kwota do wykorzystania wyniosła 295.894.121,92 zł.
Wytworzone przez:Elżbieta Dynarska21.08.2020
Zatwierdzone przez:Elżbieta Stelmach21.08.2020
Wprowadzone przez:Monika Pirogowicz21.08.2020

Historia zmian

Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 27.10.2020
Zmiana dnia: 21.08.2020
Zmiana dnia: 21.08.2020